• قضیه چیه نماینده قم گفته احتمال رایگان شدن آب، برق و گاز وجود داره :)))))))) این‌ها که هر ماه یواشکی یه مبلغی به قبض‌ها اضافه می‌کنن