• حمید داود آبادی   hamiddavodabadi@

    1397/09/07 ساعت 22:49

    خدمتیکه عربستان طی سالهای اخیربه #اسرائیل کرده،در۷۰سال وجودنکبت دولت جعلی اسرائیل انجام نشده است جبران شکستهای جنگ۳۳روزه #لبنان وشکستهایش درغزه،همه توسط وهابیهای سعودی صورت گرفت #بن_سلمان صهیونیست‌ترین حاکم جهان اسلام است که قطعاقبل ازنابودی اسرائیل،شاهد نابودی آل سعود خواهیم بود