• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/09/07 ساعت 01:07

    #صالحی: قطعا یک پیام هشدار را به ایشان (#موگرینی) منتقل خواهم کرد: فکر می‌کنم زمان صبوری برای مردم ما در حال محدود و محدودتر شدن است … زمان بندی مورد نظر (توسط #اروپا) که در حد چند ماه بود، رو به اتمام است