• محرومیت عجیب اکرم محمدی،اولین زن مدال‌آور تاریخ بیلیارد ایران بدون تشکیل کمیته انضباطی.منع از اعزام به مسابقات بین‌المللی. علت؟خبرنگار پرسید بدترین اتفاق ورزشی شما و او گفت: آخرین میز باشگاهم را فروختم تا با هزینه شخصی به مسابقات امارات بروم. به فدراسیون بَر خورد!