• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1397/09/07 ساعت 09:32

    ظاهرا عملکرد #شورای_شهر تهران در فرصت سوزی و سیاسی‌کاری خلاصه شده، ۱۸ ماه بی ثباتی در #شهرداری_تهران پروژه‌های مهم را معطل گذارده و حالا بدون استعلام و یا استمزاج فردی را برگزیده‌اند که دولتی‌ها نیز در تاییدش درمانده‌اند و البته دو قورت و نیم اعضاء شورا هم باقیست!