• حمید داود آبادی   hamiddavodabadi@

    1397/09/07 ساعت 01:41

    اگر اینقدرکه اززن خودمیترسیم،ازخدامیترسیدیم اینقدرکه دردیگران کنکاش میکنیم،به خودمی اندیشیدیم بجای مچگیری ازدیگران،روی خوددقیق میشدیم بجای رئیس خدارامیپرستیدیم بجای«اینمکان به دوربین مداربسته مجهزاست»،«الم یعلم بان الله یری»راباورمیکردیم قطعاتاالان پیغمبرشده بودیم #حمید_داودآبادی