• سینا قنبرپور   SGhanbarpour@

    1397/09/07 ساعت 21:12

    گرچه به نظرم وقتی #مرگ رقم خورد تجربه ادراک ما متحول و متفاوت می‌شود ولی به جد وصیت می‌کنم مرا در دشتی به خاک بسپارید که نسیم و #باد به راحتی در آن بوزند شاید تبدیل به #گل #آفتابگردان شدم خدا را چه دیدید