• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/09/07 ساعت 08:03

    کنفرانس مطبوعاتی در سفر #بن_سلمان به #تونس برگزار نشد تونس در یک اقدام بی سابقه به خاطر آنکه، «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی از سوی خبرنگاران مورد پرسش در مورد قتل #خاشقجی قرار نگیرند، کنفرانس مطبوعاتی وی را لغو کرد #جمال_خاشقجی