• محمد نبی حبیبی   Mnabi_Habibi@

    1397/09/07 ساعت 21:49

    اظهارات مقامات وزارت خارجه: ما به خاطر اروپا در برجام ماندیم و هنوز ناامید نیستیم. اروپا با چه زبانی بگوید که دنباله‌رو #آمریکا در نقض #برجام و افزایش مطالبات زیاده‌خواهانه است؟! #بازی_سازش