• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/09/07 ساعت 21:41

    «همزمان با پنجمین سالگرد تأسیس / اعطای ۵۵۵۵ جایزه نقدی به مشتریان خوش شانس افق کوروش» شرکت فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش پنجمین سالگرد افتتاح این فروشگاه را با ۵۵۵۵ جایزه نقدی با مشتریان وفادار و همیشگی خود جشن می‌گیرد. http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۷٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۲٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷-٪d۹٪be٪d۹٪۸۶٪d۸٪ac٪d۹٪۸۵٪db٪۸c٪d۹٪۸۶-٪d۸٪b۳٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۴٪da٪af٪d۸٪b۱٪d۸٪af-٪d۸٪aa٪d۸٪a۳٪d۸٪b۳٪db٪۸c٪d۸٪b۳-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۹٪d۸٪b۷٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪db٪b۵٪db٪b۵/ …