• احسان تقدسی   demokracy@

    1397/09/07 ساعت 22:27

    بنده به نیابت از خودم بابت کاهش حقوق آقای دکتر #صالحی از ۳۰۰۰ دلار به ۷۰۰ دلار عذرخواهی میکنم.