• شاهد حلاج   sh_ha_n@

    1397/09/06 ساعت 12:13

    با حذف نکردن #توییت اشتباه عذرمیخوام تا از خودم عبرت بگیرم. براساس مشاهدات اصلاح میکنم؛#اصلاح_طلب و #اصواگرا ندارد،رابطه جایگزین ضابطه از اصول معمول انتصابات #ایران است. معمولا شایسته سالاری معنی ندارد،کاش فکری برای این شود که البته قانون نمیتواند موثر باشد و اخلاق باید حاکم شود.