• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/09/06 ساعت 22:49

    بهروز افخمی از اجرای برنامه «#هفت» انصراف داد بهروز افخمی درباره اینکه از چه زمانی تولید برنامه «هفت» را آغاز خواهد کرد، گفت: «واقعیت این است که از سوی تلویزیون به من اعلام شد که حضور همزمان من در دو برنامه میسر نیست و به همین دلیل من ترجیح دادم اجرای برنامه «هفت» را کنار بگذارم