• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1397/09/06 ساعت 08:40

    تا آوای دلنشین و حماسی تفکرِ #بسیجی در کشور طنین‌انداز است هراسی از تهدید و #تحریم نداریم بلکه فراسوی مرزها نیز این فرهنگِ ناب دلهای عاشق را فتح و عرصه را بر #شیطان‌بزرگ و مهره‌های ریز و درشتش تنگ‌تر خواهد کرد.