• احسان محمدی   ehsanm92@

    1397/09/06 ساعت 11:30

    سن هر چه بالاتر می‌رود آدم گزینه‌ها، آرزوها و حتی آدم‌های پیرامونش را کمتر می‌کند. دست چین‌تر، محدودتر.