• مقامات گروه #خودرو سازی #جنرال_موتورز اعلام کردند که به‌دلیل بازسازی زیرساخت‌ها و تمرکز ویژه بر توسعه فناوری‌های برقی و خودران باهدف افزایش فروش، هفت #کارخانه این شرکت تعطیل می‌شود و حدود ۱۵ درصد از نیروی کار، کاهش پیدا خواهد کرد. | https://goo.gl/iVTcrs