• اکبر منتجبی   MontajabiAkbar@

    1397/09/05 ساعت 01:12

    طبقه‌ی بالای ما هژیر داریوش و گلی ترقی بودند و من طبقه پایین. بیژن ترقی برادر گلی و زنش دُری هم طبقه سوم بودند. کلی دوست خوب هم هر شب می‌امدند پیش ما:ساعدی،کیمیایی،تقوایی،انتظامی، حسین سرشار،شاهرخ مسکوب، داریوش شایگان، نادرنادرپور. دور هم می‌نشستیم و خوش بودیم. #خاطرات_مهرجویی