• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1397/09/05 ساعت 10:48

    چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید تحلیل ابلهانه جاعل نیوز (موسوم به #آمدنیوز): #سپاه قصد دارد از طریق بارورسازی ابرها، در استان‌هایی که اعتراضات بالا گرفته است سیل راه بیندازد!