• محمد نبی حبیبی   Mnabi_Habibi@

    1397/09/05 ساعت 22:06

    مسئولین استانی و مسئولان در مرکز در رسیدگی به وضعیت کارگران کوتاهی کردند. آیا نمی‌شد همین اقدامات اخیر را ۵ماه پیش انجام می‌دادند تا مشکلات نیشکر #هفت_تپه دستاویز حملات تبلیغاتی بی بی سی و بنگاه‌های خبری دشمن نشود.