• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1397/09/05 ساعت 22:42

    وزارت کشور فرانسه : «هر سه روز یک زن در #فرانسه بر اثر خشونت خانگی کشته می‌شود. در سال۲۰۱۷، ۱۰۹ زن بر اثر خشونت خانگی و توسط همسر یا همسر سابق به قتل رسیده است.» در دیگر کشورهای غربی مدعی حامی زنان هم وضع بهتر از این نیست! #خشونت_علیه_زنان