• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/09/05 ساعت 16:27

    #صالحی: اتحادیه اروپا مواضع سیاسی درباره برجام را به عمل تبدیل کند. رئیس سازمان انرژی اتمی در #بروکسل: کشورهای اروپایی وعده داده اند با حفظ منافع اقتصادی #ایران برجام را حفظ کنند. اگر این توافق فروبپاشد، اوضاع مطمئناً تغییر خواهد کرد و همه چیز به آشوب کشیده می‌شود.