• طاهره رحیمی   rahimi1361@

    1397/09/05 ساعت 21:15

    یکی از بهترین کارتون‌هایی که در بچگی دیدم؛ با اون صدای حیرت‌انگیز راوی. فکرکنم راوی ناصر ممدوح بود متاسفانه بزرگ که شدم بیشتر هم سن‌هام این کارتون رو یادشون نمی‌آمد