• احسان محمدی   ehsanm92@

    1397/09/04 ساعت 09:04

    اولین نفری که صبح به محض بیدار شدن به او فکر می‌کنید کسی است که به او مبتلا هستید. ممکن است طلبکارتان باشد یا آنکه دوستش دارید. بهرحال ذهن و روح تان به او دچار است. چیزی در این مایه: با من که به چشم تو گرفتارم و محتاج حرفی بزن ای قلب مرا برده به تاراج