• طاهره رحیمی   rahimi1361@

    1397/09/04 ساعت 09:07

    الان دیدم یکی در جواب کسی که به نظرش خودبزرگ بین و اینا می‌آمده نوشته: چقدر «متفعنی»! فک کنم منظورش «متفرعن» بود.