• محمد نبی حبیبی   Mnabi_Habibi@

    1397/09/04 ساعت 22:05

    پرونده #واردات خودرو و تخلفاتی که در سازمان #توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته یک پرونده بسیار بزرگ مالی است که تقاضا می‌کنیم دادگاه آن #علنی برگزار شود.