• طاهره رحیمی   rahimi1361@

    1397/09/04 ساعت 05:32

    شش سال است که @Ahmadinejad۱۹۵۶ رفته، اما هنوز از میراثی که به جاگذاشته، ما داریم می‌خوریم