• احسان محمدی   ehsanm92@

    1397/09/04 ساعت 17:58

    ادب واقعی آدم‌ها را فقط هنگام #عصبانیت می‌شود دید. در شرایط عادی هر کسی می‌تواند ادای جنتلمن‌ها و لیدی‌ها را در بیاورد.