• سید جواد ساداتی نژاد   drsadatinejad@

    1397/09/03 ساعت 23:58

    پلیس و نیروهای امنیتی #فرانسه با مشت آهنین در حال سرکوب معترضان به سیاست‌های دولت این کشور هستند و رسانه‌های فارسی زبان غربی حوادث #پاریس را به طور کامل بایکوت کرده اند. سینه چاکان #غرب که آن دیار را مهد آزادی و قبله آمال می‌دانند، احیانا نمی‌خواهند انتقاد یا اعتراضی کنند؟