• محمد نبی حبیبی   Mnabi_Habibi@

    1397/09/03 ساعت 22:28

    امیدواریم ادامه اقدامات بازدارنده از مفاسد، تخلفات و جرائم بیشتر مورد توجه #قوه_قضائیه قرار گیرد. از قاضی پرونده دو #مفسد_اقتصادی خواستاریم متن کامل حکم را منتشر کند تا مردم در جریان جزئیات جرائم و دلایل احکام صادره قرار گیرند.