• عبداله عبدی   abdolah_abdi@

    1397/09/02 ساعت 17:16

    در مسیر ساخت مستند «#چهل» ازکلیه سازمانها ونهادهای کشور دعوت به همکاری کردیم. دونکته قابل توجه هست. بعضی‌ها اصلا اهمیتی ندادندکه بزودی اعلام میکنم بعضی هم شهوت عجیبی برای برگزاری جلسه دارند. حس میکنم برخی مدیران واقعا بیکارند ما فقط خواستیم آخرین اتفاقات حوزه عملکردی شان رابگویند