• بهروز نعمتی   behroznemati@

    1397/09/02 ساعت 18:49

    هفته گذشته مطلبی رادرخصوص تصمیم غیرمدیریتی وغیرکارشناسی #سوخت مطرح کردم،عده‌ای مواردمطروحه راغیرکارشناسی دانستند!پرسش اینجاست،اگر همچون #طرح_هدفمندی مجددبه هرفرد بیست لیتر #بنزین مجانی بدهند،این کار کارشناسی شده است؟بااین مدل تصمیم‌گیری‌ها مخالفم،زیرانه خدمتی برای #ملتِ نه #کشور