• آمار فاجعه و ناامیدکننده فوتبال ایران: *۱۷درصد بازیکنان ملی ۱۵سال گذشته ما در رده‌های نوجوانان،جوانان و امید به تیم‌ملی دعوت شدند الان معتاد هستند! *۴۳درصد فوتبال را رها کرده و کاسب شده‌اند *فقط ۲۱ در صد آنها در باشگاه‌ها هستند منبع: ایران‌ورزشی