• #زمین سیاره‌‌ای پر رمز و راز است؛ می‌‌توانید موجوداتی را در یک گودال دورافتاده از آن بیابید که قادرند حتی در فضای خارج از اتمسفر نیز دوام بیاورند. برای آشنایی با ۱۵ مورد از شگفتی‌های روی زمین که کمتر شناخته شده‌‌اند، https://goo.gl/PqswDR را بخوانید.