• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/09/02 ساعت 13:05

    صالح: روابط خوب با #ایران مورد تاکید ماست #برهم_صالح رئیس جمهوری عراق: با ایران ۱۴۰۰ کیلومتر مرز مشترک داریم و دو کشور در بسیاری از ارزش‌ها و ریشه‌های فرهنگی دارای اشتراک هستند و بسیار مهم است که با ایران و نیز ترکیه روابط خوبی داشته باشیم.