• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1397/09/01 ساعت 11:11

    #ترامپ از نگاه نماینده زن مسلمان در کنگره آمریکا! ایلهان عمر: رئیس جمهور ما باز هم ثابت کرد که صلاحیت اخلاقی خریدنی نیست. اما #عربستان ثابت کرد که رئیس جمهور خریدنی‌ست.