• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/09/01 ساعت 12:26

    وزیر نیرو : #خشکسالی جبران نشده است.

    اردکانیان: با وجود این‌که شاهد افزایش چشمگیر بارش‌ها در پاییز هستیم، اما وزیر نیرو معتقد است که با توجه به خشکسالی سال‌های گذشته و از دست رفتن رطوبت مناسب خاک، افزایش بارندگی‌های اخیر موجب ایجاد روان آب و حل مشکل خشکسالی نمی‌شود.