• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1397/09/01 ساعت 23:19

    تایمز:«وزیر خارجه انگلیس پیشنهاد داده در قبال پرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی انگلیس در پرونده قدیمی خرید تانک‌های »چیفتن«، ایران #نازنین_زاغری را آزاد کند.» چرا آزادی یک جاسوس برای #انگلیس اینقدر مهمه که تابحال ۲ وزیر در سفر به تهران آن را پیگیری کرده‌اند؟