• بیژن زنگنه، وزیر #نفت با تاکید بر اینکه مساله سهمیه‌بندی و تغییر قیمت #سوخت مطرح نیست، گفت «الزامی شدن #کارت_سوخت با هدف کاهش #قاچاق #بنزین مورد توجه قرار گرفته است. موضوع کارت سوخت هیچ ربطی به قیمت و سهمیه‌بندی بنزین ندارد؛ ما فقط می‌خواهیم جلوی قاچاق را بگیریم. »