• آقای #افشانی گفته: در مدت حضورم در مجموعه مدیریت شهری ۲۷ انتصاب انجام داده‌ام و تنها ۶ نفر از قوم لر در شهرداری تهران در این مدت منصوب شده‌اند.// حتی اگر تعداد ۶ نفر درست باشد باز نشان دهنده گرایش قوم گرایانه‌ی ایشان است.