• طاهره رحیمی   rahimi1361@

    1397/08/29 ساعت 04:19

    الان در جایی خواندم که در سال ۱۸۰۳ برای اولین بار در #بریتانیا (و شاید اولین بار در جهان) محلی برای حضور #خبرنگار ان در #مجلس عوام درنظر گرفته شد. پیش از آن و برای حدود یک قرن خبرنگاران غیرقانونی وارد میشدند و بحثها را پوشش می‌دادند!