• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1397/08/28 ساعت 23:25

    یورو نیوز: «فراخوان ۲۵۰ شخصیت فرانسوی برای راهپیمایی و اعتراض به #خشونت_علیه_زنان در ۳ آذر» در #فرانسه روزانه ۲۵۰ زن مورد تجاوز قرار می‌گیرد. از هر ۳ زن در محل‌ کار ، یک زن مورد آزار جنسی قرار گرفته است و ۱۶٪ فرانسویها در کودکی قربانی آزار جنسی بوده‌اند.