• از وقتی تب ایرانی‌ها تو «کلش آو‌کلنز» خوابیده، اینقدر خوب شده … مادر و خواهر کاربرها آرامش گرفته اند وحرفی از برتری نژادها نیست. فقط هوگی میدهند، آرچری می‌گیرند، لوت جمع‌ می‌کنند و می‌روند.