• طاهره رحیمی   rahimi1361@

    1397/08/27 ساعت 01:58

    اینکه ۱۲ تا آدم عضو یک حزب، فیزیکی باهم حمله کنند به یک نفر، واقعا ترسناکه، اما نیمه پر لیوان اینه که یک روستاست که برای خودش روزنامه داره