• #تسلیحات الکترونیکی مانند ریل‌گان که از انرژی الکترومغناطیسی برای شلیک و هدایت گلوله استفاده می‌کنند که سرعت و برد آن‌ها بسیار بیشتر از گلوله‌های عادی است
    سلاح‌هایی که برای دقت و انهدام موشک‌ها، پهپاد‌ها، ماهواره‌ها، هواپیما‌ها در آن واحد انرژی‌‌ لیزر را روی آن‌ها متمرکز می‌کنند