• #ناسا در بیانیه ۱۴ نوامبر خود اعلام کرد که #کاوشگر #وویجر ۲ که سال ۱۹۷۷ به #فضا پرتاب شده، به لبه‌ی #منظومه_شمسی نزدیک‌تر شده و در حال خروج از آن است. این کاوشگر در حال حاضر نزدیک به ۱۷ میلیارد کیلومتر از #زمین دور شده و آخرین ابزارهای علمی آن تا حدودا تا سال ۲۰۳۰ از کار می‌افتد.