• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1397/08/26 ساعت 11:01

    #حناچی شهردار منتخب تهران از راه نرسیده از حضور مدیران خارجی در #شهرداری خبر داده، این دیگر واقعا نوبره و یادآور نظرات مشاور اعظم! (ترکان) است که افاضه می‌کرد: درهیچ صنعتی جز آبگوشت بزپاش و قورمه سبزی برتری نداریم!