• طاهره رحیمی   rahimi1361@

    1397/08/26 ساعت 23:19

    به فارسی حرف زدن ما هم نفوذ کرده! چند وقت پیش تو یک جمع به یکی از دوستان گفتم: چایت خوردنیه‌ها! خندیدن که عه خوب شود گفتی چای خوردنیه :)