• محمد نبی حبیبی   Mnabi_Habibi@

    1397/08/26 ساعت 22:47

    بادامچیان: مرحوم حاج سیداحمد خمینی میگفت زمانی که امام(ره) از کناره‌گیری آیت‌الله صافی اطلاع پیدا کردند،فرمودند سراغ آیت‌الله مهدوی‌کنی بروید وببینید آمادگی تصدی این سمت را دارند یاخیر وسپس فرمودند آیت‌الله یزدی واگر قبول نکردند به آیت‌الله آذری پیشنهاد بدهید. #رشته_توییت