• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/08/26 ساعت 19:46

    #برهم_صالح در دیدارش با #رهبرانقلاب: من بایک پیام صریح وآشکار به تهران آمده‌ام مبنی براینکه عوامل وعناصرپیوند دهنده دو ملت ایران وعراق ریشه درتاریخ دارد وغیرقابل تغییراست.عراق کمک‌ها و حمایت‌های ایران را دردوران مبارزه بااستبداد صدامی و مبارزه با تروریسم تکفیری فراموش نخواهد کرد