• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/08/26 ساعت 19:02

    #رهبرانقلاب در دیدار #برهم_صالح رئیس جمهور عراق و هیأت همراه: راه غلبه بر مشکلات و مقابله با توطئه‌های بدخواهان، حفظ اتحاد ملی در #عراق، شناخت صحیح دوست و دشمن و ایستادگی در مقابل دشمن وقیح، تکیه بر نیروی جوانان و حفظ و تقویت ارتباط با مرجعیت است.